En natt i Skarslia

Bilder fra en enkeltovernatting i Skarslia, cirka en kilometer opp fra Skar parkering i Maridalen. Veldig enkel tur, med høyt fokus på komfort og kos. Med verdens beste selskap ble dette full pott 🙂

4 sesongers pakklister

Positiv førstegangsopplevelse Riktig utstyr og gode kunnskaper er viktige forutsetninger for å gjøre turer i skog og mark til positive opplevelser. Særlig viktig blir dette når man skal introdusere naturen for de som ikke har mye erfaring – f.eks. barn og unge. Gode førstegangsopplevelser og mestringsfølelsen dette fører med seg er ofte en forutsetning for at…