Jeg er dyret

Hva skjedde med å være glad i bekkene, trærne og jorda vi lever på? Mange har mistet det fullstendig. De fleste barn er nyssgjerrige, men vi blir fort avlært. Bekken lever jo ikke. Det er bare H20. Trærne vokser, men liv? Nei. De lever ikke. ikke sånn som oss. Fine å se på da. Egner seg…