Opptenning med “Speiderlo”

Kort tips til opptenning av bål med lo fra filteret i tørketrommelen – eller “speiderlo”. Det fungerer utmerket sammen med f.eks. tennstål, er gratis og veldig speidervennlig. Selv om man ikke gjør det til en fast greie kan det være artig å ha prøvd det ut, i hvert fall! Anbefales å teste på speidermøte.

Den formålsløse vandring

Kulturarv Norge er et land med lange tradisjoner innen friluftsliv. Historisk sett har vi den samiske kulturen, som er svært gammel og rotfestet i det primitive livet tilhørende den nordlige halvkule og taigaen som strekker seg fra Alaska, gjennom Kanada, det nordlige Skandinavia og gjennom Sibir. Men andre fangstmenn, jegere, tømmerhoggere og andre friluftsfolk eller…

Et Forhold til Natur

Hva er natur? I det daglige er det på mange måter en kløft mellom oss og naturen, i alle fall for folk flest. Vi kan til dels se den, selv om det vi ser oftest er skygger av natur som i større eller mindre grad er påvirket av oss mennesker på en eller annen måte….

Hva er primitivt friluftsliv?

I flere perioder har jeg vært i USA hvor jeg har tatt kurs på forskjellige skoler, enkelte med en sterk forankring i enkelte indianerfolks naturfilosofi og tilnærming til villmarken. Jeg er nok, i retrospekt, sterkt influert av deres etikk og moral i møte med naturen. Jeg mener, for eksempel, at alt i naturen har en iboende…

Climb the mountains…

Primitivt friluftsliv er i mine øyne ikke fraværet av moderne utstyr, men uavhengigheten av å ha dette med seg. Evnen til å lage det man behøver av det naturen tilbyr gir en egen trygghet og følelse av å høre til. Skogen er ikke en ubarmhjertig villmark hvor man må dra med seg mat for en…

Kun Kniv: Kløyving av ved

“Kun Kniv” er en videoserie som viser frem en del forskjellige teknikker for knivbruk på områder som vanligvis krever annet utstyr, f.eks. øks og sag eller lignende. Det vil si at du i stor grad kan erstatte mye av det tunge utstyret og klare deg med mindre. Det går rett inn i tankegangen bak primitivt…

Primitiv speiding

Primitiv Speiding “The mark of a real woodsman is one who can live comfortably in the wilderness with the least expenditure of energy, but that in the last analysis means living simply and with economy. If your wants are few and limited to only those things which are absolutely necessary for reasonable animal comfort, your…

Kun Kniv: Dele opp trær

“Kun Kniv” er en videoserie som viser frem en del forskjellige teknikker for knivbruk på områder som vanligvis krever annet utstyr, f.eks. øks og sag eller lignende. Det vil si at du i stor grad kan erstatte mye av det tunge utstyret og klare deg med mindre. Det går rett inn i tankegangen bak primitivt…