Et Forhold til Natur

on

En eldre ‘post’, men med fornyet aktualitet nå som vi er i Friluftslivets År. Hva vil det si å ha et forhold til natur?

Veidemann bushcraft

bålHva er natur? I det daglige er det på mange måter en kløft mellom oss og naturen, i alle fall for folk flest. Vi kan til dels se den, selv om det vi ser oftest er skygger av natur som i større eller mindre grad er påvirket av oss mennesker på en eller annen måte. Det kan være trærne i parken, naturstien anlagt av ingeniørvesenet eller skogstripene langs veien. Er dette natur? Det kan være en skjønnsmessig vurdering, men man kan også ta utgangspunkt i definisjoner, som denne: “Natur, i videste forstand den del av virkeligheten som ikke er bearbeidet av mennesket, men fremkommet ved organisk utvikling; det motsatte av kultur.” (Store norske leksikon/natur, 2013). I så fall er de aller færreste miljø i Norge, enten det er ‘villmarken’ i fjellene våre eller de lettere tilgjengelige skogholtene omkring tettstedene virkelig natur.

View original post 398 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s