Traditional Trout Fishing

Nå kan du skaffe deg en perle av ei bok. Den handler om tradisjonelt otorjus-book-cover4g primitivt ørretfiske, og den er skrevet av ingen ringere enn skogenes og fjellenes sønn – Torjus Gaaren fra Telemark. Han er en villmarksmann som praktiserer mange av de kunster og ferdigheter som er gått i glemmeboken for de aller fleste – selv hardbarkede friluftsfolk vil stille nokså dårlig i forhold til ham hva erfaring med og kunnskap om naturen angår. Som person regnes han blant dem som sier det de mener og mener det de sier.

Hjemmesiden hans, Living Primitively, finner du ved å følge denne linken.

Torjus skriver dette om bakgrunnen for at han har skrevet boken:

Eg har lenge vore skuffa over mangelen på detalj vedrørande fisking i
overlevingsbøker. I denne boka går eg difor i djubda på forskjellige
teknikkar rundt tradisjonelt aurefiske, samt dei faktorane som har
innverknad på fisket – til dømes veret. Denne boka omhandlar i liten
grad fiske med krok og snøre, men fokuserar heller på “primitive” og ofte
meir effektive fiskemetodar.

Boka fås kjøpt på Amazon, enten her eller her (for britisk side).

Min innfallsvinkel til dette er: “know more – carry less” . Fiske er en basisferdighet i friluftsliv, og kanskje en av de viktigste matkildene vi har. Men klarer du å fange en fisk uten fiskeutstyr du har kjøpt på butikken? Boken tar for seg hvordan du kan bruke svært enkle og lite utstyrs-sensitive metoder for å få fiskelykken på din side. Torjus beskriver teknikker, utstyrsbruk og værforhold i detalj, men går også inn på hvordan fisken kan renses, tilberedes og/eller konserveres for korte eller lengre perioder. Er du interessert i å effektivisere fiskingen din, bli bedre kjent med natur- og værforholdenes påvirkning på fisket, eller finne et alternativ til fluestanga – da er dette boka for deg!

Torjus jobber også med en oppfølger til denne boken som også skal gå dypere inn på mattilberedning, men spesielt ta for seg arbeidet rundt det å lage sitt eget fiskeutstyr med enkle hjelpemidler.

chasenetting2  netbag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s