Finsesatelitt – Hotell i snøen

Finsesatelitt er en avansert, og luksuriøs, versjon av snøhulen, men med en del fordeler. Den består av mange kant- eller flatmarksgroper (som vist her) som knyttes sammen av en felles gang. Prinsippet ble utviklet av Trond Augestad som underviser i Friluftsliv og Ledelse ved NiH i Oslo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s